Coaching bij (vermoeden van) Autisme

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een diagnose met veel gezichten. Elke persoon met ASS is uniek, maar er zijn wel raakvlakken. Vaak zien we moeilijkheden in sociale communicatie en intereactie, gecombineerd met repetitief gedrag en/of specifieke interesses. Ik wil graag samen met jou op weg om jouw ASS of die van je kind/partner/broer/zus in kaart te brengen.

Iemand met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) ervaart de wereld anders. Ieder persoon met ASS is uniek en dat maakt de diagnose complex, maar ook mooi tegelijk. Een diagnose is overigens niet altijd nodig, zo herkennen ouders zichzelf bijvoorbeeld vaak na een diagnose bij hun kind. Die herkenning is al heel wat en ook hier kunnen we mee aan de slag worden.

Ik kijk graag samen met jou naar je eigen specifieke hulpvraag en dan gaan we op maat van jouw noden op weg. Heb je nog wat uitleg nodig over de diagnose? Dit kan zowel op een eerder informatieve, als op een speelse manier.

Omgaan met emoties loopt vaak moeilijk. Het benoemen van de verschillende emoties, het herkennen van emoties bij jezelf of bij anderen. Het is een zeer complex gegeven. Samen gaan we stap voor stap kijken naar de basisemoties en hoe deze zich uiten bij jezelf of bij je naasten. We oefenen samen in wat hierbij de gepaste reacties zijn.

Tijd is iets waar we weinig vat op krijgen. Krijg je moeilijk zicht op je dagindeling? Geeft 'niet weten wat er komt' je veel stress? Krijg je kriebels bij het woord "huishouden"? We kijken samen naar je tijdsindeling, je huishoudelijke taken, je andere verplichtingen en proberen dit in een mooi en overzichtelijk schema te gieten

Loop je op moeilijkheden bij je school of werk? Ook met hen wil ik in dialoog gaan samen met jou. We bekijken samen welke handvaten je nodig hebt om aan de slag te kunnen. Wat werkt voor jou en kan toegepast worden op school of op je werk?

Relaties zijn niet altijd makkelijk om aan te gaan en brengen vaak verwarrende situaties met zich mee. Als partner van een persoon met ASS weet ik dat als geen ander. Sociale vaardigheden kunnen echter getraind worden. Ook deze weg wil ik samen met je afleggen.

Voor het opvoeden van een kind met ASS is geen enkel handboek geschikt. Omdat ASS zo verscheiden is bekijk ik samen met jou welke handleiding we nodig hebben voor jouw kind. Jij bent als ouder de eerstelijnshulpverlener. Dankzij jou leert je kind hoe hij zich moet uiten. Jij bent zijn klankbord, zijn tolk, zijn rechterhand. Samen kijken we hoe je structuur en rust in je dagelijks leven kan brengen zodat je kind zich goed kan ontplooien. ASS hoeft geen belemmering te zijn, het kan een verrijking zijn!

Zin om samen op weg te gaan?

Chloë Van Echelpoel

Contactgegevens

Op Weg Met Chloë

Plaslaar 14, 2500 Lier

info@opwegmetchloe.be

0456/19.13.82

Follow Us

© Op Weg Met Chloë. All Rights Reserved.